Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates
 • SPSS Veri Analizi ve Raporlama Eğitimi

 • Kahramanmaraş Teknoloji Transfer Ofisi Ekibi Güçlendirildi

 • Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

 • Uluslararası Horizon 2020 Projelerine Katılmaya Davet

 • Proje Geliştirme / Yönetim Hizmetleri
  (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri)

 • Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri

 • Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri

 • Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Duyurular

 • Başımıza İcat Çıkarın

  Bu yıl 7.’si gerçekleştirilecek olan ‘Bilim Şenliği' şenlik statüsünü aştı ve artık ‘Science Expo’ adıyla anılacak.. ‘Science Expo’, ‘Geleceğin Teknolojileri’

  Detay
 • SPSS Veri Analizi ve Raporlama Eğitimi

   

  Detay
 • Kahramanmaraş Teknoloji Transfer Ofisi Ekibi Güçlendirildi

 • Uluslararası Horizon 2020 Projelerine Katılmaya Davet

 • 1
 • TTO Döngü
 • TTO Çerçeve
 • TTO Nedir
 • TTO Ne Değildir?

Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO); akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü organizasyonlardır. Üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör arasında; araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları sağlaması yönünde faaliyet gösterir.

Teknoloji Transfer Ofislerinin temel amaçları:

· Bilimsel araştırmacıların karşılaştıkları riskleri azaltan stratejiler oluşturmak
· Sanayicilerin ve yatırımcıların araştırmacılarla buluşmasını ve sanayiye know-how aktarılmasını sağlamak
· Girişimcilik, inovasyon, Ar-Ge ve fikri mülkiyet hakları konusunda eğitim vermek
· Girişimcilere gerek yurt içi gerek yurt dışında geçerli patent belgelerinin temini konusunda yardımcı olmak
· Nitelikli elemanlar ve şirketler arasında ilişki kurulmasını sağlamak
· Patent temini, fikri mülkiyet hakları, lisanslama akademik tabanlı yeni şirketlerin kurulmasını teşvik (spinoffs) market araştırmaları ve kuruluş sermayesi temini ve proje fonlanması konularında çalışmalar yaparak üretim sektörleri ve üniversiteleri buluşturarak ihtiyaca göre yönlendirmektir.

 

v  TTO araştırma merkezi değildir.

v  TTO laboratuvar değildir.

v  TTO akademik birim değildir.

v  TTO patent ofisi değildir.

image image image image image image image image