Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Destekler

 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Araştırmayı özendirmek, teknolojiyi ve yenilikçiliği geliştirmek adına Bakanlık destekleri devam ediyor.Bu desteklerden bazıları ;

 

Teknogirişim Sermaye Desteği;


Bu program kapsamında, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişiler tarafından, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine desteklenmek üzere sunulan teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini kapsamaktadır.

 

SAN-TEZ;
 
27 Şubat 2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında yürütülen Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı; sanayimizin önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini amaçlayan bir destek mekanizmasıdır. Bu programın amacı; üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, ülkemize katma değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yönteminin geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarını içeren projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir. 
 

Sektör ve Çeşitli Konularda Araştırma Desteği;


Jeotermal Enerji Sektör Araştırması, Hidrojen Teknolojileri ve Uygulamaları Araştırması, Elektronik Sanayi Sektör Araştırması vb. konuları kapsamaktadır.

 

Daha ayrıntılı bilgi için;

www.sanayi.gov.tr

TUBİTAK

Araştırmayı özendirmek, teknolojiyi ve yenilikçiliği geliştirmek adına TÜBİTAK -TEYDEB, sanayiye ve KOBİlere destek olmaya devam ediyor. Bu desteklerden bazıları ;

 

 

Akademik

o    Ulusal Programlar

o    Uluslararası Programlar

o    Konuk Araştırmacı Programları

o    Hakem ve Panelistler

o    Uygulamalar ve Yönergeler

Kamu

o    Ulusal Programlar

o    Uluslararası Programlar

o    Hakem ve Panelistler

 Bilimsel Etkinlik

o    Etkinlik Düzenleme

o    Etkinliklere Katılım

o    Hakem ve Panelistler

o    Desteklenen Etkinlikler

o    Uluslararası Destekler

 Sanayi

o    Ulusal Programlar

o    Uluslararası Ortaklı Programlar

o    Sanayi Teşvikleri

o    Hakem ve Panelistler

 

Girişimcilik

o    Ulusal Programlar

o    Panelist, Hakem, İzleyici ve İş Rehberi

Bilim ve Toplum

o    Ulusal Programlar

o    Uluslararası Programlar

o    Hakem ve Panelistler

 

Daha ayrıntılı bilgi için;

www.tubitak.gov.tr

 

Yeni Girişimci Desteği – KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Teşvikleri;

Genç Girişimci Geliştirme Programından mezun olan veya KOSGEB iş kurma danışmanlığı veya uygulamalı eğitim desteğini alan veya KOSGEB’in işbirliği ve denetimi çerçevesinde SYDTF, İŞKUR, ÖİB, belediyeler ve kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları tarafından ulusal ve uluslararası girişimcilik eğitimine katılanlar veya (İŞGEM) de yer alan girişimcilerden son bir yıl içinde işletmesi kurulan adaylar bu destekten yararlanabilmektedir.

 

Genç Girişimci Geliştirme Programı - KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Teşvikleri;

Programın düzenlendiği ortaöğretim sonrası örgün/yaygın eğitim kurumlarının öğrencileri bu program kapsamında yararlanabilmektedir.

 

E-KOBİ Bilişim Destek Kredisi – Kosgeb Bilişim Destekleri;

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve KOSGEB saha taramasına dahil edilmiş bütün işletmeler yararlanabilecektir.

 

Kayıtlı Eleman İstihdamı Destek Kredisi – Kosgeb Banka Kredi Faiz Destekler;

Destek kredisi, KOSGEB “KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu”nu (YDTF) doldurulmuş ve onaylanmış KOBİ’ler için Asgari %50’si Küçük Ölçekli İşletmeler, (1-49 çalışanı olan), %40’ı “Kalkınmada Öncelikli Yöre” ve %60’ı “Normal Yöre ve Gelişmiş Yöre”de yer alan işletmelere kullandırılacaktır.

 

Detaylı Bilgi