Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

MODÜL 1: FARKINDALIK YARATMA, TTO TANITILMASI, EĞİTİM ve BİLGİLENDİRME

Amaç ve Kapsam

  • Üniversitemizdeki Ar-Ge potansiyelini bölgemizdeki kurum ve kuruluşlar ile ticari firmalara tanıtmak
  • Sanayi ve üniversite arasındaki iletişimi geliştirmek işbirliğinin sağlanması
  • Firmaların sorunlarını üniversitemizdeki araştırmacılara aktararak ortak çözümlerin bulunmasına destek olmak
  • Üniversite-Sanayi, tekno-girişimin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi, üniversitelerdeki bilgi ve deneyimin sanayiye doğru transfer edilebilmesi
  • TTO faaliyetleri konusunda hem akademik camiada hem de işadamları ve sanayiciler arasında bir farkındalık yaratılması
  • TTO’nun verdiği hizmetler kapsamında hem kurum içi personelimize ve akademisyenlerimize hem de kurum dışından sanayiciler ve iş dünyasına eğitim faaliyetleri düzenlemesi
  • Akademisyen, sanayi kuruluşları ve meslek odalarına yapılacak ziyaretler ile TTO faaliyetlerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlanması
  • Tüm modüllerle bilgilendirme.