Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

MODÜL 2: DESTEK PROGRAMLARINDAN YARARLANMA

Amaç ve Kapsam

  • Şirketlere ulusal ve uluslararası programların takibi ve duyurulması
  • Üniversitemiz araştırmacıları, Teknokent ve bölgemizde bulunan şirketlerin ulusal ve uluslararası programlara katılımının artırılması
  • Doğru kaynaklara yönlendirme, ilgili fon kaynakları için proje hazırlama
  • Proje çağrılarının konusu ve tarihleri hakkında duyurular
  • Paydaşlar bir araya getirilerek destek programları, başvuru süreci ve formların doldurulması hakkında bilgi