Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

MODÜL 3: ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ

Amaç ve Kapsam

  • Üniversitemiz araştırma potansiyelini kullanarak sanayimizin problemlerine çözümler üretmek ve böylece uluslararası rekabet gücümüzün yükselmesi ve ihracatımızın orta/ileri teknolojili ürünlerden oluşacak şekilde artması hedefine katkıda bulunma
  • Ortak projeler geliştirebilmek amacıyla, Üniversitemizdeki Ar-Ge laboratuvarlarının koordinatörleri sanayi firma temsilcileri bir araya getirilmesi ve yüz yüze görüşmeler yapılması
  • Üniversitedeki bilgi ve deneyimin sanayiye aktarılması
  • Üniversitemizin Ar-Ge laboratuvarlarından sanayi kuruluşlarının da yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılması
  • Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye yönelik çalışmalarını teşvik etmek için, hibe fonlardan yararlanacak şekilde sanayi ile ortak projeler
  • Başlatılan projelerin izlenmesi ve koordinasyonu