Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

MODÜL 4: FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN YÖNETİMİ VE LİSANSLAMA

Amaç ve Kapsam

  • Fikri ve sınai mülkiyet haklarının (FSHM) nasıl koruma altına alınacağını içeren bir sistemin Kahramanmaraş TTO’da kurulması, hizmet vermesi ve yürütülmesi
  • Araştırmaların fikri mülkiyete dönüştürülmesini, üretilen fikri mülkiyet haklarının korunmasını ve ticari değere dönüştürülmesini sağlamak
  • Akademik birim toplantıları ve akademisyenler ile yüz yüze görüşmeler yapılarak Üniversitemizdeki FSHM konusunda farkındalığın artırılması ve süreçler hakkında bilgilendirme yapılması
  • Üniversite genelinde geniş katılımcılı patent günleri etkinliklerinin düzenlenmesi
  • FSMH Değerlendirme Kurulunun uygun gördüğü, katma değeri yüksek olan patentlerin bütçe olanaklarına bağlı olarak masraflarının karşılanması
  • Buluş değeri taşıyan fikrin tanıtım faaliyetleri konusunda hizmet verilmesi