Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

MODÜL 5: ŞİRKETLEŞME VE GİRİŞİMCİLİK

Amaç ve Kapsam

  • Öğrenci ve araştırmacıların oluşturduğu girişimci karaktere sahip kişilerin fikirlerini ve geliştirdikleri projeleri şirket kurma yoluyla ticari değere dönüştürmelerini sağlamak, bunun için gerekli olan alt yapıyı sunmak
  • Girişimcilik ile ilgili ders veya seminerler verilmesi
  • Girişimcilik ruhunun artırılması amacı ile çeşitli yarışmalar organize edilecek ve bu yarışmalar da dereceye giren girişimcilere idari ve mali destek vermek
  • Benzer şirketlerin işbirliklerinin sağlanması veya üniversiteden yeni mezunların bu şirketlere kazandırılması
  • Şirketlerin destek ve hibe programlarından yararlandırılması, bu konuda, bilgilendirme amacı ile Ulusal-Uluslararası proje destek ve hibe programlarının firmalara ve girişimcilere tanıtılması,
  • Hali hazırdaki girişimcilerin firma kurmasını kolaylaştırıcı danışmanlıklar, iş planlarını hazırlanmasındaki yardım