Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Hakkımızda

Kahramanmaraş Teknoloji Transfer Ofisi (KTTO) girişimcilik, inovasyon, Ar-Ge ve fikri mülkiyet hakları konusunda eğitim vermek ve patent temini, fikri mülkiyet hakları, lisanslama akademik tabanlı yeni şirketlerin kurulmasını teşvik, girişimci, araştırmacı ve sektör temsilcilerini buluşturmak vb. konularda yönlendirmede bulunmak amacıyla Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş.’nin 03.05.2013 tarih ve 013 sayılı yönetim kurulu toplantısı kararıyla kurulmuştur.

KTTO, akademisyenler ile sanayici arasında sürdürülebilir işbirlikleri sağlamayı temel amaç olarak benimsemektedir. Üniversitedeki akademik bilginin, bilimin, know-how’ın sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması, ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlaması açısından gerekli platformları oluşturmak konusunda bir arayüz görevi üstlenmektedir. KTTO bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşmesi, bunların topluma ve ülke ekonomisine kazandırılmasını kapsamında aşağıda belirtilen 5 alanda faaliyet göstermektedir. 

Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri

Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler

Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri

Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri